09 września 2023
PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE OSZUSTWO 286 KK Wbrew obiegowym opiniom, że „za długi nie idzie się
14 sierpnia 2023
Przekształcenie przedsiębiorcy, a sprawa cywilna Przedsiębiorca, który w trakcie procesu cywilnego przekształcił swoją działalność
10 sierpnia 2023
Ile kosztuje sprawa w sądzie? Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Na wstępie należy zaznaczyć,
19 lipca 2023
LUSTRATOR SPÓŁDZIELNI Zważyszy na coraz większe zainteresowanie spółdzielnią, jako formą prowadzenia działalności gospodarczej,  zauważalne
16 czerwca 2023
CZYM JEST WEKSEL? Weksel to papier wartościowy, który służy do formalizowania zobowiązań pieniężnych. Jest
12 czerwca 2023
SPRZEDAŻ SPADKU Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że istnieje możliwość sprzedaży spadku. Spadkodawca
06 czerwca 2023
TESTAMENT PISEMNY WAŻNOŚĆ W Polsce testament  pisemny (odręczny) jest jednym z rodzajów testamentów, które
05 maja 2023
Złożenie PIT po terminie – co robić? 2 maja upłynął termin składania zeznań PIT
29 marca 2023
Spółka komandytowa - podstawowe informacje

Spółka komandytowa.

Czym jest spółka komandytowa?

 

Spółka komandytowa to jeden z najczęściej wybieranych przez przedsiębiorców rodzajów spółek. Jest to forma przedsiębiorstwa, w której wyróżniamy dwie grupy wspólników: komplementariuszy oraz komandytariuszy. Komplementariusze to osoby odpowiedzialne za prowadzenie działalności gospodarczej spółki oraz za jej zobowiązania. Komandytariusze natomiast, to osoby, które angażują się w działalność spółki, ale nie są odpowiedzialne za jej długi ponad określoną przez nich kwotę wkładu.

 

Spółka komandytowa jest zaliczana do spółek osobowych, ponieważ to wspólnicy, a nie sama spółka, odpowiadają za zobowiązania spółki. To znaczy, że w razie jej bankructwa, odpowiedzialność finansowa będzie spoczywała na osobach fizycznych lub prawnych, które tworzą spółkę.

 

Założenie spółki komandytowej wymaga sporządzenia umowy spółki, zawierającej m.in. nazwę i siedzibę spółki, przedmiot jej działalności oraz sposób podziału zysków i strat między wspólników oraz szereg innych postanowień, które mogą mieć kardynalne znaczenie dla funkcjonowania podmiotu. Warto wiedzieć, że spółka komandytowa może mieć jednego lub więcej komplementariuszy oraz dowolną liczbę komandytariuszy.

 

Wkład każdego z komandytariuszy w spółce jest z góry ustalony i może składać się z wkładu pieniężnego, a także wkładu rzeczowego lub wkładu w pracy. Komplementariusze natomiast, muszą wnieść do spółki wkład w wysokości nie mniejszej niż połowa kapitału zakładowego. Wkłady komplementariuszy w spółce komandytowej są nieograniczone, co oznacza, że ich odpowiedzialność za zobowiązania spółki jest nieograniczona.

 

Spółka komandytowa posiada osobowość prawną, co oznacza, że może ona nabywać prawa i zaciągać zobowiązania we własnym imieniu. Warto jednak pamiętać, że wszelkie działania podejmowane przez komplementariuszy wymagają zgody wszystkich wspólników.

 

Spółka komandytowa ma wiele zalet, które przyciągają przedsiębiorców. Jedną z nich jest fakt, że nie wymaga wysokiego kapitału zakładowego. Ponadto, komandytariusze mają możliwość aktywnego uczestniczenia w działalności spółki, nie narażając się na nieograniczoną odpowiedzialność za jej zobowiązania.

 

Warto jednak pamiętać o pewnych wadach spółki komandytowej. Jedną z nich jest ograniczona możliwość pozyskania kapitału. Ponieważ komandytariusze nie są odpowiedzialni za długi spółki ponad wysokość swojego wkładu, inwestorzy mogą być mniej skłonni do inwestowania w spółkę komandytową w porównaniu do innych rodzajów spółek, w których odpowiedzialność jest ograniczona.

 

Z drugiej strony, za wadę spółki komandytowej można uznać, że komplementariusze ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za długi spółki. W sytuacji, gdy spółka zbankrutuje, komplementariusze poniosą całkowitą odpowiedzialność finansową, co może prowadzić do poważnych problemów finansowych dla nich samych. Jednakże można uniknąć tych niebezpieczeństw, poprzez umiejętne rozłożenie ryzyka osób zaangażowanych. Wymaga to naturalnie dodatkowych zabiegów, jednakże pozwala cieszyć się bezpieczeństwem w prowadzeniu działalności.

 

Warto również zauważyć, że w spółce komandytowej decyzje podejmowane są przez komplementariuszy, którzy są odpowiedzialni za zarządzanie spółką. Komandytariusze mają ograniczony wpływ na decyzje podejmowane przez spółkę, co może być problematyczne w przypadku, gdy spółka nie działa zgodnie z ich oczekiwaniami.

 

Podsumowując, spółka komandytowa jest popularnym wyborem dla przedsiębiorców, którzy poszukują sposobu na prowadzenie działalności gospodarczej z udziałem inwestorów, przy jednoczesnym ograniczeniu ich odpowiedzialności finansowej. Należy jednak pamiętać, że wybór tej formy przedsiębiorstwa wiąże się z pewnymi ograniczeniami, takimi jak ograniczona możliwość pozyskania kapitału czy nieograniczona odpowiedzialność komplementariuszy za długi spółki. W każdym przypadku warto dokładnie przeanalizować zalety i wady spółki komandytowej, aby podjąć najlepszą dla siebie decyzję.

 

Kim jest komandytariusz, jaka jest odpowiedzialność komandytariusza?

 

Komandytariusz to jeden z podmiotów uczestniczących w spółce komandytowej. W odróżnieniu od komplementariusza, który odpowiada za prowadzenie spółki i ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, komandytariusz jest jedynie kapitałowym udziałowcem, który nie angażuje się aktywnie w działalność spółki, a jedynie wnosi wkład finansowy. W praktyce oznacza to, że komandytariusz nie ma wpływu na bieżące decyzje dotyczące prowadzenia spółki, a jedynie ma możliwość wyrażenia swojego zdania na zgromadzeniach wspólników. Ponadto, komandytariusz nie ponosi osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki, a jedynie do wysokości wniesionego przez siebie wkładu do spółki. Jednak warto zaznaczyć, że w przypadku, gdy komandytariusz angażuje się aktywnie w działalność spółki, np. podejmuje decyzje lub reprezentuje spółkę na zewnątrz, jego odpowiedzialność może ulec rozszerzeniu i w takim przypadku odpowiada on jak komplementariusz, czyli nieograniczenie swoim majątkiem za zobowiązania spółki. Należy także podkreślić, że komandytariusz nie może samodzielnie działać w imieniu spółki, a jedynie wraz z komplementariuszem, który odpowiada za reprezentowanie spółki na zewnątrz. Komandytariusz nie jest także zobowiązany do udzielania informacji na temat prowadzonej działalności spółki, jednak w razie potrzeby może żądać udostępnienia dokumentów księgowych i sprawozdań finansowych. Podsumowując, komandytariusz to udziałowiec spółki komandytowej, który wnosi wkład finansowy i nie angażuje się aktywnie w jej prowadzenie. Jego odpowiedzialność za zobowiązania spółki jest ograniczona do wysokości wniesionego wkładu, chyba że podejmuje on aktywne działania w imieniu spółki.

 

Kim jest komplementariusz, jaka jest odpowiedzialność komplementariusza?

 

Komplementariusz to jedna z osób uczestniczących w spółce komandytowej. W odróżnieniu od komandytariusza, który jest jedynie kapitałowym udziałowcem i nie bierze aktywnego udziału w prowadzeniu spółki, komplementariusz odpowiada za prowadzenie działalności spółki i ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Oznacza to, że komplementariusz nie tylko zarządza spółką, ale również reprezentuje ją na zewnątrz. Komplementariusz ma obowiązek działać zgodnie z umową spółki oraz przepisami prawa, dbać o interesy spółki i podejmować decyzje w najlepszym interesie spółki. Jednak warto zaznaczyć, że komplementariusz nie działa samodzielnie, lecz we współpracy z innym komplementariuszem lub z komandytariuszem, który może mieć prawo do wypowiedzenia się w sprawach ważnych dla spółki. Komplementariusz jest również zobowiązany do przekazywania informacji na temat prowadzonej działalności spółki oraz udostępniania dokumentów księgowych i sprawozdań finansowych. Należy pamiętać, że w przypadku spółki komandytowej komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki nieograniczenie swoim majątkiem. To oznacza, że w przypadku, gdy spółka zaciąga długi i nie jest w stanie ich spłacić, komplementariusz może zostać zmuszony do pokrycia tych zobowiązań ze swojego majątku osobistego. Warto jednak podkreślić, że w spółce komandytowej istnieje możliwość podziału odpowiedzialności pomiędzy kilku komplementariuszy, którzy ponoszą odpowiedzialność tylko do wysokości swojego wkładu do spółki. W takim przypadku odpowiedzialność za zobowiązania spółki nie spada na jedną osobę, a zobowiązania są rozłożone pomiędzy kilku komplementariuszy. Podsumowując, komplementariusz to osoba odpowiedzialna za prowadzenie spółki komandytowej, jej reprezentowanie na zewnątrz oraz podejmowanie decyzji dotyczących jej działalności. Komplementariusz ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, chyba że istnieje podział odpowiedzialności pomiędzy kilku komplementariuszy.

Aktualności

 

Zadzwoń do nas:

669 828 958

09 września 2023
PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE OSZUSTWO 286 KK Wbrew obiegowym opiniom, że „za długi nie idzie się
14 sierpnia 2023
Przekształcenie przedsiębiorcy, a sprawa cywilna Przedsiębiorca, który w trakcie procesu cywilnego przekształcił swoją działalność

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Aktualności

Jesteśmy najlepsi

KANCELARIA HRD LEGAL
UL. POTOCKA 35/U1, 01-631 WARSZAWA
TEL.
669 828 958
E-MAIL: KANCELARIA@KANCELARIAHRD.PL

©Kancelaria HRD Legal 2023
Polityka prywatności i cookies