TEL. 664-254-559

W przypadku wystąpienia nagłej sytuacji powodującej konieczność uzyskania szybkiej pomocy prawnej wymagającej osobistej obecności obrońcy - takiej jak w szczególności zatrzymanie- prosimy o telefon, niezależnie od pory.

 

Pełnomocnictwo dla zatrzymanego pozbawionego wolności może zostać udzielone również przez inną osobę - również obcą.

 

Jako sytuacje nagłe rozumieć należy wystąpienie takich zdarzeń jak:

1. złapanie na gorącym uczynku

2. zatrzymanie bezpośrednio po zdarzeniu

3, spowodowanie wypadku samochodowego

 

KONTAKT Z KANCELARIĄ

 

 

 

Informujemy, że pod w/w numerem telefonu w żadnym wypadku nie udzielamy jakichkolwiek porad prawnych, a służy on wyłącznie do zgłoszenia sytuacji wymagających pilnej i osobistej interwencji obrońcy.

 

 

TEL. 664-254-559

FORMULARZ KONTAKTOWY

DO GÓRY

DO GÓRY

DO GÓRY

DO GÓRY

DO GÓRY

W sytuacji gdy stali się Państwo lub Państwa najbliżsi ofiarą przestępstwa, nie należy bać się dochodzenia swoich praw. Skuteczna współpraca z organami ścigania daje pewność zabezpieczenia najlepszych interesów osoby pokrzywdzonej, sprzyja sprawności działania tych organów, jak również umożliwia dochodzenie określonych roszczeń na drodze postępowania karnego.

 

Co gdy pokrzywdzony zmarł?
W razie śmierci pokrzywdzonego prawa, które by mu przysługiwały, mogą wykonywać osoby najbliższe lub osoby pozostające na jego utrzymaniu.

 

Pełnomocnik pokrzywdzonego lub oskarżyciel posiłkowy w sprawie karnej to adwokat, bądź radca prawny reprezentujący pokrzywdzonego czynem zabronionym.

 

Działanie w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego lub oskarżyciela posiłkowego, umożliwia przede wszystkim czynny udział we wszystkich czynnościach postępowania karnego - tak na etapie postępowania przygotowawczego, jak i na etapie postępowania karnego.

 

Rolą pełnomocnika jest nie tylko ścisła współpraca z organami ścigania, ale również czasami kontrolowanie ich działań i pomoc w gromadzeniu materiału dowodowego.

 

Pokrzywdzonemu przysługuje także prawo domagania się obowiązku naprawienia szkody, czy też zadośćuczynienia za doznaną krzywdę albo nawiązki.

 

W wyroku skazującym, sąd zasądza od skazanego zwrot wydatków, związanych z działaniem pełnomocnika. 

KONTAKT Z KANCELARIĄ:

TEL. 664-254-559

FORMULARZ KONTAKTOWY

Kancelaria z powodzeniem świadczy pomoc prawną dla osób skazanych, tj. wobec których orzeczony został prawomocny wyrok karny.

 

Prowadzimy następujące rodzaje spraw w tym zakresie:

 

- udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego (s.d.e)

- wydanie wyroku łącznego

- odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

- wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności

- przerwa wykonywania kary pozbawienia wolności

- zmianę sposobu wykonywania kary ograniczenia wolności

- warunkowe przedterminowe zwolnienie

- warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary

 

KONTAKT Z KANCELARIĄ:

TEL. 664-254-559

FORMULARZ KONTAKTOWY

W sytuacji zatrzymania osoby bliskiej, często kluczową decyzją jest zapewnienie jej szybkiej pomocy prawnej obrońcy gdyż w praktyce, to w pierwszych godzinach po zatrzymaniu, przeprowadzany jest szereg czynności procesowych, mających niebagatelne znaczenie dla dalszych losów postępowania, a co za tym idzie, dla sytuacji prawnej osoby zatrzymanej.

 

Co robić w przypadku zatrzymania?
W obliczu dokonanego zatrzymania, które bardzo często odbywa się w godzinach wczesno porannych, należy bezwzględnie i w pierwszej kolejności uzyskać od funkcjonariuszy dokonujących zatrzymania (Policji, KAS, ABW, CBŚ) uzyskać informację do jakiej konkretnie jednostki   (czyli na który komisariat, czy też do której prokuratury) przewożony będzie zatrzymany.

 

Powyższe dotyczy również zatrzymanych bezpośrednio po zdarzeniu (np. bójce, wypadku itp.) oraz na "gorącym uczynku".

 

Jest o tyle istotne, że umożliwia udzielenie pomocy prawnej, bez konieczności ustalania tych danych, co pozwala na zaoszczędzenie, bardzo cennego na typ etapie, czasu

 

Następnie, na podstawie upoważnienia udzielonego przez dowolną osobę (nie musi to być osoba bliska, czy rodzina zatrzymanego) możliwe jest podjęcie pierwszych działań, tj. m.in. uczestniczenie obrońcy w pierwszym (często bardzo ważnym) przesłuchaniu, uczestniczenie obrońcy w czynnościach dowodowych, czy też złożenie własnych wniosków dowodowych.

 

KONTAKT Z KANCELARIĄ
W przypadku potrzeby udzielenia pomocy osobie zatrzymanej

TEL. 664-254-559

E-MAIL

E-MAIL

E-MAIL

E-MAIL

FORMULARZ KONTAKTOWY

Celem zapewnienia jak najwyższego standardu świadczonych usług, nasza kancelaria zapewnia obronę świadczoną przez adwokata karnistę (adwokat karnista Warszawa). Podejmujemy się obrony w sprawach karnych na obszarze całej Polski.

 

Nasi Klienci uzyskać mogą pomoc prawną na każdym etapie postępowania. Świadczymy pomoc prawną w postępowaniu przygotowawczym, postępowaniu sądowym, postępowaniu apelacyjnym i postępowaniu kasacyjnym.

 

Posiadamy doświadczenie w bardzo szerokim zakresie spraw karnych.

 

Wyszczególnienie rodzajów spraw, którymi mieliśmy okazję zajmować się najczęściej, znajduje się POWYŻEJ.

 

Wychodzimy z założenia, że podstawową cechą skutecznego obrońcy jest kreatywność, oraz doskonała znajomość przepisów, która wraz z doświadczeniem pozwala na osiągnięcie korzystnych rozstrzygnięć dla naszych klientów.

 

KONTAKT Z KANCELARIĄ:

PILNA POMOC W SPRAWIE KARNEJ - 24/H

Pomoc pokrzywdzonym

Prawo karne wykonawcze

Pomoc zatrzymanemu

Obrońca w sprawach karnych

PILNA POMOC W SPRAWIE KARNEJ 24H

POMOC POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

POMOC OSOBIE SKAZANEJ

POMOC OSOBIE ZATRZYMANEJ

POTRZEBUJĘ OBROŃCY (ADWOKATA)

WYBIERZ JAKIEGO RODZAJU POMOCY PRAWNEJ POTRZEBUJESZ

PRAWO KARNE

 Kredyty frankowe

Upadłość konsumencka

Oddłużanie

Prawo pracy

Prawo karne

Ustalanie stanu prawnego nieruchomości

Rozwody kościelne

Rozwody

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo spadkowe

Odszkodowania

Zapewniamy profesjonalną pomoc w sprawach karnych, wykroczeniowych oraz karno-skarbowych. 
 

Praktykujemy na obszarze całego kraju, natomiast w sposób najszerszy świadczymy pomoc w Warszawie

 

Wychodzimy z założenia, że doświadczenie, kreatywność oraz doskonała znajomość przepisów i umiejętność ich praktycznego zastosowania na korzyść klienta, to cechy, którymi cechować się powinien skuteczny obrońca w sprawach karnych. 

 

Obrońca oskarżonego w sprawie karnej jest osobą, która stać musi na straży praw oskarżonego, reprezentując jego interesy w jak najszerszym stopniu. W ten też sposób podchodzimy do swoich obowiązków.

 

Nasza bogata praktyka obejmuje prowadzenie spraw karnych różnego rodzaju. Jednocześnie nasz zespół posiada najbogatsze doświadczeniu w reprezentowaniu naszych klientów (tak jako obrońcy, jak i jako pełnomocnicy pokrzywdzonych), w sprawach z zakresu:

 

1. PRZESTĘPSTW PRZECIWKO ŻYCIU I ZDROWIU:

-  Zabójstwo, art. 148 kodeksu karnego

- Nieumyślne spowodowanie śmierci, art. 155 kodeksu karnego

- Spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, art. 156 kodeksu karnego

- Spowodowanie średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu, art. 157 kodeksu karnego,

- Udział w bójce lub pobiciu, użycie w trakcie bójki lub pobicia niebezpiecznych narzędzi oraz narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, art. 158-160 kodeksu karnego

 

2. PRZESTĘPSTW PRZECIWKO BEZPIECZEŃSTWU W KOMUNIKACJI:

- Spowodowanie wypadku w ruchu, art. 177 kodeksu karnego

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, art. 178a kodeksu karnego

- Prowadzenie pojazdu mechanicznego po cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami, art. 180a kodeksu karnego

 

3. PRZESTĘPSTW PRZECIWKO WOLNOŚCI:

- Groźby karalne, art. 190 kodeksu karnego

 

4. PRZESTĘPSTW PRZECIWKO RODZINIE I OPIECE

- Znęcanie się, art. 207 kodeksu karnego

- Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego, art. 209 kodeksu karnego

 

5. PRZESTĘPSTW PRZECIWKO PORZĄDKOWI PUBLICZNEMU

- Udział w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym, art. 258 kodeksu karnego

 

6. PRZESTĘPSTW PRZECIWKO WIARYGODNOŚCI DOKUMENTÓW

- Fałszowanie dokumentu i używanie go za autentyczny, oraz fałszowanie faktur VAT, art. 170 i 170a kodeksu karnego

poświadczenie nieprawdy, art. 171 kodeksu karnego

 

7. PRZESTĘPSTW PRZECIWKO MIENIU

- Kradzież, kradzież z włamaniem, art. 278 kodeksu karnego oraz art. 279 kodeksu karnego

- Rozbój, art. 280 kodeksu karnego

- Oszustwo, art. 286 kodeksu karnego

 

8. PRZESTĘPSTW PRZECIWKO OBROTOWI GOSPODARCZEMU

- Wyłudzenie kredytu, art. 297 kodeksu karnego

Utrudnianie zaspokojenia wierzyciela oraz Pokrzywdzenie wierzyciela, art. 300 kodeksu karnego oraz art. 301 kodeksu karnego

 

9. PRZESTĘPSTW NARKOTYKOWYCH

- handel narkotykami i substancjami psychotropowymi, art. 59 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

- posiadanie narkotyków i substancji zakazanych, art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomani

 

Reprezentujemy osoby o różnym statusie w ramach prowadzonego postępowania karnego
 

Nasza oferta skierowana jest do:

1. Podejrzanych na etapie postępowania przygotowawczego

2. Oskarżonych na etapie postępowania sądowego,

3. Pokrzywdzonych.

 

Należy mieć na uwadze, że prawo karne jest bodaj najbardziej ingerującą w ludzkie życie gałęzią prawa. Określane jest jako zespół przepisów określających i regulujących jakie działania i zachowania stanowić mogą czyny, za które grozi represja karna. Te czyny to naturalnie przestępstwa, ale i wykroczenia. Prawo karne określa również kary, które mogą spotkać sprawców przestępstw oraz wykroczeń, a także reguluje zasady istnienia odpowiedzialności karnej. Prawo karne zajmuje się również osobą skazaną w czasie wykonywania przez niego kary. 

 

Przepisy prawa karnego służą również osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom, przyznając im określone uprawnienia w toku procesu karnego.

 

Jako, że w sposób najszerszy świadczymy pomoc w Warszawie, wiemy iż proces karny w Warszawie nie musi oznaczać wielu lat "tułaczki po sądach". W wielu sprawach udaje się nam prowadzić postępowania sprawnie. Naturalnie nie mamy wpływu na rzeczy niezależne od nas, takie jak zaległości w sądach, czy poszczególnych wydziałach. Dokładamy natomiast najwyższej staranności aby proces był jedynie krótkim epizodem w życiu naszych klientów. Jednocześnie, w sytuacji gdy klient potrzebuje więcej czasu na zastanowienie się co do wyboru sposobu postępowania w sprawie, staramy się mu ten czas zapewnić w toku sprawy.

 

Jak już wyżej zaznaczyliśmy, wychodzimy ze słusznego założenia iż doskonała znajomość przepisów i umiejętność ich praktycznego zastosowania na korzyść klienta, to cechy, którymi cechować się powinien dobry prawnik karnista- adwokat i radca prawny- skuteczny obrońca w sprawach karnych.

 

Poszukiwania obrońcy w sprawie karnej (lub pełnomocnika, w przypadku osób pokrzywdzonych przestępstwem), najczęściej rozpoczynane są poprzez wpisanie w wyszukiwarkę słów takich jak adwokat karnista, adwokat karnista warszawa, dobry obrońca warszawa, skuteczny adwokat karnista, skuteczny adwokat w warszawie etc. Nic jednak nie zastąpi osobistej rozmowy z osobą, która ma nas reprezentować gdyż banery reklamowe nie zawsze pokrywają się z faktyczną rzetelnością w zakresie prowadzenia spraw karnych. Jeżeli chcecie Państwo, przed powierzeniem nam swojej sprawy, porozmawiać, w tym celu zapraszamy do kontaktu celem umówienia wizyty.

 

W swojej praktyce, niezwykle często spotykamy się z wątpliwościami naszych klientów komu przysługuje prawo do skorzystania z pomocy obrońcy w sprawie karnej? 

Pytania te nie są bezzasadne gdyż wielu przypadkach organy postępowania przygotowawczego, nie do końca rzetelnie informują zatrzymanych oraz podejrzanych o ich prawach. Przykrą, ale zdarzającą się nagminnie sytuacją jest wręcz namawianie osób zatrzymanych i podejrzanych do nie korzystania z pomocy obrońcy, poprzez sugestię, że skorzystanie z pomocy obrońcy pogorszy sprawę i pogorszy sytuację zatrzymanego, czy też podejrzanego. Nic bardziej błędnego. 

Należy wobec tego jednoznacznie wskazać, że zatrzymanemu i podejrzanemu przysługuje prawo do pomocy i kontaktu z obrońcą.

Poza tym, między innymi:

- podejrzanemu przysługuje prawo do składania wyjaśnień,

- podejrzanemu przysługuje prawo do odmowy składania wyjaśnień,

- podejrzanemu przysługuje prawo do odmowy odpowiedzi na poszczególne pytania,

- podejrzanemu przysługuje prawo do obecności przy czynnościach dowodowych,

- podejrzanemu przysługuje prawo do domagania się przesłuchania go w obecności obrońcy,

- podejrzanemu przysługuje prawo do składania wniosków w toku postępowania przygotowawczego i sądowego.
 

 

 

 

 

 

Zadzwoń do nas:

669 828 958

09 września 2023
PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE OSZUSTWO 286 KK Wbrew obiegowym opiniom, że „za długi nie idzie się
14 sierpnia 2023
Przekształcenie przedsiębiorcy, a sprawa cywilna Przedsiębiorca, który w trakcie procesu cywilnego przekształcił swoją działalność

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Aktualności

Jesteśmy najlepsi

KANCELARIA HRD LEGAL
UL. POTOCKA 35/U1, 01-631 WARSZAWA
TEL.
669 828 958
E-MAIL: KANCELARIA@KANCELARIAHRD.PL

©Kancelaria HRD Legal 2023
Polityka prywatności i cookies