DO GÓRY

Prawo spadkowe określa zakres uprawnień podlegających dziedziczeniu. Określa jakie prawa i obowiązki wchodzą w skład spadku, a także reguluje warunki nabycia spadku.

 

W zakresie prawa spadkowego oferujemy pomoc w zakresie:

Pomoc prawna naszej Kancelarii, w zakresie obejmującym kwestie związane z rozdzielnością majątkową, dotyczą:

- sporządzenie pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej (także rozdzielność majątkowa z datą wsteczną)

- odpowiedź na pozew 

- reprezentacja przed sądem

ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA

ZACHOWEK

ODRZUCENIE SPADKU

DZIAŁ SPADKU

STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU

- sporządzenie wniosków o sądowy dział spadku i reprezentacja w sądzie

- ustalenie majątku spadkowego podlegającego podziałowi

- ustalanie wzajemnych rozliczeń pomiędzy spadkobiercami 

 

- sporządzenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku

- wszczynanie spraw o stwierdzenie nabycia spadku i kompleksowa obsługa przed sądem

- ustalanie kręgu spadkobierców i ich aktualnych danych

- ustalanie majątku spadkowego

- sporządzenie powództwa o zachowek

- sporządzenie odpowiedzi na powództwo o zachowek

- ustalanie majątku spadkowego

- kompleksowa reprezentacja w sądzie po stronie powoda oraz pozwanego z tytułu zachowku po zmarłym.

- sporządzenie oświadczeń o odrzuceniu spadku

- sporządzanie wniosków do sądu o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka

- reprezentacja przed sądem

W ramach spraw o podział majątku wspólnego, udzielamy kompleksowej pomocy poprzez:

- sporządzenie wniosku o podział majątku wspólnego, włącznie z ustaleniem nierównych udziałów małżonków

- sporządzenie odpowiedzi na wniosek o podział majątku wspólnego

- prowadzenie negocjacji i rozmów ugodowych

- reprezentacja przed sądem w sprawie o podział majątku współnego

PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO

Świadczymy pomoc osobom, które chcą wnieść pozew o rozwód lub separację, a także Klientom, którzy zostali pozwani przez współmałżonka. 

Nasze usługi obejmują:

- sporządzenie pozwu o rozwód / o separację

- sporządzenie odpowiedzi na pozew o rozwód / o separację

- reprezentacja Klienta przed sądem 

ROZWÓD  i  SEPARACJA

POMOC POKRZYWDZONYM 

D Z W O N I Ę   

Z A D Z W O Ń

Z A D Z W O Ń

Z A D Z W O Ń

Z A D Z W O Ń

Z A D Z W O Ń

SPRAWY MAŁŻEŃSKIE

PRAWO RODZINNE

UMOWY

ODSZKODOWANIA

ROZWODY KOŚCIELNE

NIERUCHOMOŚCI

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA I ODDŁUŻANIE

SPRAWY MAŁŻEŃSKIE

PRAWO SPADKOWE

PRAWO KARNE

PRAWO CYWILNE 

PROSIMY O WYBÓR OBSZARU W KTÓRYM POTRZEBUJECIE PAŃSTWO POMOCY PRAWNEJ  

W zakresie tzw. "spraw małżeńskich" świadczymy pomoc prawną w sprawach takich jak:

Reprezentujemy naszych Klientów we wszelkiego rodzaju sprawach cywilnych majątkowych i niemajątkowych.

 

W ramach pomocy prawnej, z zakresu prawa cywilnego świadczymy na rzecz naszych Klientów kompleksowe doradztwo prawne obejmujące:

 

1.     Udzielanie porad prawnych
również PORADY PRAWNE ONLINE  
w cenie od 50 zł za poradę.

 

2. Powództwa o zapłatę w sprawach takich m.in. jak:

- brak zapłaty za sprzedaż lub usługę

- niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie umowy

- niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie prac z umowy o roboty budowlane

- zapłata czynszu najmu lub dzierżawy

- zwrot zaliczki (zwrot zadatku)

 

3. Spory sądowe, tj.

reprezentacja i zastępstwo przed sądami wszystkich instancji, włącznie z Sądem Najwyższym 

 

4.    Sporządzenie i opiniowanie umów

 

5. Udział w mediacjach, udział w negocjacjach

 

6. Postępowania wieczystoksięgowe

 

 

 

 

PRAWO CYWILNE

Pomoc prawna 
w sprawach prywatnych

PRAWO DLA 
CIEBIE

 Kredyty frankowe

Upadłość konsumencka

Oddłużanie

Prawo pracy

Prawo karne

Ustalanie stanu prawnego nieruchomości

Rozwody kościelne

Rozwody

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo spadkowe

Odszkodowania

 

Zadzwoń do nas:

669 828 958

09 września 2023
PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE OSZUSTWO 286 KK Wbrew obiegowym opiniom, że „za długi nie idzie się
14 sierpnia 2023
Przekształcenie przedsiębiorcy, a sprawa cywilna Przedsiębiorca, który w trakcie procesu cywilnego przekształcił swoją działalność

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Aktualności

Jesteśmy najlepsi

KANCELARIA HRD LEGAL
UL. POTOCKA 35/U1, 01-631 WARSZAWA
TEL.
669 828 958
E-MAIL: KANCELARIA@KANCELARIAHRD.PL

©Kancelaria HRD Legal 2023
Polityka prywatności i cookies

 

W sytuacji gdy stali się Państwo lub Państwa najbliżsi ofiarą przestępstwa, nie należy bać się dochodzenia swoich praw. Skuteczna współpraca z organami ścigania daje pewność zabezpieczenia najlepszych interesów osoby pokrzywdzonej, sprzyja sprawności działania tych organów, jak również umożliwia dochodzenie określonych roszczeń na drodze postępowania karnego.

 

Co gdy pokrzywdzony zmarł?
W razie śmierci pokrzywdzonego prawa, które by mu przysługiwały, mogą wykonywać osoby najbliższe lub osoby pozostające na jego utrzymaniu.

 

Pełnomocnik pokrzywdzonego lub oskarżyciel posiłkowy w sprawie karnej to adwokat, bądź radca prawny reprezentujący pokrzywdzonego czynem zabronionym.

 

Działanie w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego lub oskarżyciela posiłkowego, umożliwia przede wszystkim czynny udział we wszystkich czynnościach postępowania karnego - tak na etapie postępowania przygotowawczego, jak i na etapie postępowania karnego.

 

Rolą pełnomocnika jest nie tylko ścisła współpraca z organami ścigania, ale również czasami kontrolowanie ich działań i pomoc w gromadzeniu materiału dowodowego.

 

Pokrzywdzonemu przysługuje także prawo domagania się obowiązku naprawienia szkody, czy też zadośćuczynienia za doznaną krzywdę albo nawiązki.

 

W wyroku skazującym, sąd zasądza od skazanego zwrot wydatków, związanych z działaniem pełnomocnika. 

 

 

W przypadku wystąpienia nagłej sytuacji powodującej konieczność uzyskania szybkiej pomocy prawnej wymagającej osobistej obecności obrońcy - takiej jak w szczególności zatrzymanie- prosimy o telefon, niezależnie od pory.

 

Pełnomocnictwo dla zatrzymanego pozbawionego wolności może zostać udzielone również przez inną osobę - również obcą.

 

 

 

 

Informujemy, że pod w/w numerem telefonu 
w żadnym wypadku nie udzielamy jakichkolwiek porad prawnych, a służy on wyłącznie do zgłoszenia sytuacji wymagających pilnej i osobistej interwencji obrońcy.

 

 

Jako sytuacje nagłe rozumieć należy wystąpienie takich zdarzeń jak:

 

1. złapanie na gorącym uczynku

2. zatrzymanie bezpośrednio po zdarzeniu

3, spowodowanie wypadku samochodowego

PRAWO RODZINNE

PRAWO SPADKOWE

Kancelaria świadczy  szeroki zakres obsługi prawnej dla osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej, udzielając pomocy w sprawach spotykających naszych Klientów różnych momentach ich życia.

 

Głównym obszarem pomocy prawnej udzielanej przez Kancelarię w tym zakresie, jest szeroko pojęte prawo cywilne oraz prawo karne. Świadczymy pomoc prawną tak w formie doradztwa i porad prawnych, jak w szczególności w zakresie reprezentacji naszych Klientów przed sądami, organami administracji publicznej oraz prokuraturą, w toku postępowań, zapewniając reprezentację i zastępstwo procesowe.

 

Pomoc prawna, udzielana osobom fizycznym, w ich sprawach prywatnych, zasadniczo dotyczy trzech najważniejszych gałęzi prawa na które składają się; prawo cywilne, prawo karne i prawo administracyjne. 

 

W zakresie prawa karnego, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na osobnej stronie, poświęconej wyłącznie tej części naszej praktyki.

 

W praktyce, najczęściej w tym obszarze, spotykamy się ze sprawami dotyczącymi prawa cywilnego, administracyjnego i karnego.

 

Prawo cywilne to bodajże najszersza dziedzina prawa, która obejmuje ogół przepisów regulujących stosunki majątkowe oraz niemajątkowe między osobami fizycznymi i osobami prawnymi oraz innymi podmiotami na zasadzie równorzędności podmiotów.

 

Z uwagi na rozległość tej dziedziny, celem łatwiejszego odnalezienia interesującego Państwa zagadnienia, pogrupowaliśmy zakres usług, dzieląc je na określone obszary.

 

Jednocześnie wskazać trzeba, że zakres, szeroko pojętego, prawa cywilnego, obejmuje m. in. takie obszary jak:

 

1. prawo rzeczowe

które obejmuje:

- prawo własności 

-ochrona prawa własności 

-współwłasność i zniesienie współwłasności

- zasiedzenie, użytkowanie, służebności

 

2. prawo zobowiązań 

które reguluje kwestie związane głównie z umowami, takimi jak:

- umowa sprzedaży 

- umowa o dzieło

-umowa zlecenia 

- umowa o świadczenie usług

- umowa o dostawę 

- umowa najmu

- umowa dzierżawy 

- umowa pożyczki 

- umowa darowizny

- umowa o roboty budowlane

- umowa leasingu

i wiele innych, w szczególności umów nienazwanych. 

Umowy nienazwane to umowy, które nie posiadają odrębnej regulacji ustawowej, najczęściej łączące cechy kilku umów kodeksowych.

 

3. prawo spadkowe

regulujące zasady dziedziczenia spadku, a także tryb powołania do dziedziczenia i wzajemne roszczenia spadkobierców. W tym obszarze najczęściej mamy do czynienia z kwestiami obejmującymi:

- stwierdzenie nabycia spadku

- testament

- zachowek

- dział spadku

- wydziedziczenie

- odrzucenie spadku

- uznanie za niegodnego spadkobiercę

- dziedziczenie długów spadkowych

 

4. prawo rodzinne

obejmujące całościowo przepisy odnoszące się do małżeństwa, pokrewieństwa, opieki i kurateli, a najczęściej występującymi zagadnieniami są:

- rozwód

- separacja

- zniesienie wspólności małżeńskiej (powszechnie nazywana "intercyza" - nie zupełnie poprawnie)

- podział majątku małżonków

- alimenty

- opieka nad dziećmi

- kontakty z dziećmi

- władza rodzicielska, tj. ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej

- ubezwłasnowolnienie


 

Jako, że nasz zespół stanowią adwokaci i radcy prawni posiadający bogate doświadczenie zawodowe, zapewniamy usługi na najwyższym poziomie, gwarantując w największym możliwym stopniu, bezpieczeństwo prawne naszych Klientów.

 

Niewątpliwie dobry prawnik, adwokat, radca prawny, cywilista, powinien charakteryzować się doskonałą znajomością przepisów.

 

Nasza Kancelaria, mająca swoją siedzibę w dzielnicy Żoliborz Warszawa, prowadzi wszystkiego rodzaju sprawy cywilne. Gwarancją rzetelności jest dobry adwokat, adwokat cywilista, czyli adwokat specjalizujący się w sprawach cywilnych. Rzetelna obsługa prawna, zwiększa nasze szanse w procesie cywilnym, jak również pozwala na uniknięcie przykrych niespodzianek związanych z zawarciem niekorzystnej umowy, czy będących konsekwencją podejmowanych czynności prawnych i faktycznych.

 

Ponadto Kancelaria zajmuje się również prowadzeniem postępowań związanych z tzw. "rozwodem kościelnym", czyli stwierdzeniem nieważności małżeństwa kościelnego. Sprawami tymi zajmuje się adwokat kościelny (będący jednocześnie adwokatem "cywilnym"), prowadzący od wielu lat postępowania przed sądami biskupimi.