09 września 2023
PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE OSZUSTWO 286 KK Wbrew obiegowym opiniom, że „za długi nie idzie się
14 sierpnia 2023
Przekształcenie przedsiębiorcy, a sprawa cywilna Przedsiębiorca, który w trakcie procesu cywilnego przekształcił swoją działalność
10 sierpnia 2023
Ile kosztuje sprawa w sądzie? Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Na wstępie należy zaznaczyć,
19 lipca 2023
LUSTRATOR SPÓŁDZIELNI Zważyszy na coraz większe zainteresowanie spółdzielnią, jako formą prowadzenia działalności gospodarczej,  zauważalne
16 czerwca 2023
CZYM JEST WEKSEL? Weksel to papier wartościowy, który służy do formalizowania zobowiązań pieniężnych. Jest
12 czerwca 2023
SPRZEDAŻ SPADKU Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że istnieje możliwość sprzedaży spadku. Spadkodawca
06 czerwca 2023
TESTAMENT PISEMNY WAŻNOŚĆ W Polsce testament  pisemny (odręczny) jest jednym z rodzajów testamentów, które
05 maja 2023
Złożenie PIT po terminie – co robić? 2 maja upłynął termin składania zeznań PIT
02 listopada 2020
Słownik pojęć prawnych - "G" jak Groźba karalna

Groźby karalne spenalizowane zostały w treści art. 190 kk (kodeksu karnego):

 

§ 1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

 

   Groźba karalna dotyczy tylko groźby popełnienia przestępstwa

 

  Pod pojęciem gróźb karalnych kodeks karny rozumie czyn polegający na zapowiedzi popełnienia przez sprawcę przestępstwa przeciwko danej osobie, lub osobie jej najbliższej. Groźby karalne nie mogą polegać na zapowiedzi dokonania wykroczenia, czy też szkody w rozumieniu prawa cywilnego. Przy czym należy mieć na uwadze, że w dużej części przypadków czyn kwalifikowany jako przestępstwo, będzie jednocześnie powodował szkodę cywilną. I tak, na przykład, np. groźba pomalowania farbą ogrodzenia właściciela nieruchomości, stanowić będzie groźbę w rozumieniu kodeksu karnego, gdyż czyn taki stanowi przestępstwo spenalizowane w art. 288 kodeksu karnego (uszkodzenie czyjejś rzeczy). Jednocześnie takie działanie będzie powodowało szkodę po stronie właściciela nieruchomości i roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego.

 

   Nie każde zachowanie jest groźbą

 

  W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że groźbą karalną nie jest działanie sprawcy polegające na kierowaniu pogróżek. Pod pojęciem pogróżki rozumiana jest wypowiedź, która jest nieskonkretyzowana, tj. nie skierowana do konkretnego odbiorcy, jak również nie sposób jednoznacznie stwierdzić iż dotyczy ona groźby popełnienia przestępstwa.

 

  Groźbą karalną nie będzie również groźba dla żartu (np. „jeżeli nie przestaniesz mnie rozśmieszać, to Cię zaraz zabiję”). Za groźbę nie uznaje się również ostrzeżenia. Odróżnienie groźby, od ostrzeżenia jest często problematyczne. Natomiast przyjmuje się, że decydujące znaczenie ma tutaj zamiar sprawcy i jej stosunek do osoby, wobec której kieruje swoje słowa, czy oświadczenia składane w innej formie. Cechą ostrzeżenia jest wola sprawcy ostrzeżenia odbiorcy przed jakimś następstwem działania/zaniechania. W przypadku groźby do czynienia mamy z wolą zbudzenia obawy i poczucia zagrożenia.

               

    Forma groźby

             

   Groźba może być wyrażona w zasadzie dowolnej formie. W sposób jasny przedstawił to, jeszcze w czasach przedwojennych,  Sąd Najwyższy w Wyroku z 1934 roku, wskazując iż; „groźba może być wyrażona słowami, lecz i gestem, wyrazem twarzy, w ogóle zachowaniem się grożącego, byle tylko w sposób zrozumiały dla pokrzywdzonego dawała mu znać swoją treść”. Interpretacja ta jest obowiązującą również dziś, chociaż naturalnie nie stosujemy już przedwojennego kodeksu karnego.

 

  Współczesność przyniosła wiele form komunikacji, nie znanych w przeszłości. Natomiast wiele nie zmienia to w kontekście przywołanego wyżej orzeczenia. Groźby mogą być zatem również wyrażone w formie wiadomości e-mail, sms, mms. Groźby na portalu społecznościowym typu Facebook, Instagram, Twitter etc., także podlegają jako groźby karalne w rozumieniu ustawy. Groźbami będą również wiadomości, wypełniające znamiona przestępstwa, a wysłane za pośrednictwem komunikatorów typu WhatsApp, Signal, czy Messenger.

 

   Uzasadniona obawa popełnienia

 

    Jednym ze znamion przestępstwa groźby karalnej jest wzbudzenie w odbiorcy uzasadnionej obawy, iż będzie spełniona. Przy czym nie jest konieczne by sprawca miał możliwości jej spełnienia, czy też nawet wolę. Istotne w tym przypadku jest subiektywne odczucie osoby zagrożonej (odbiorcy groźby). Tym samym, znaczenie ma tutaj przekonanie zagrożonego, że groźba jest poważna i zachodzi prawdopodobieństwo się jej spełnienia.

 

    Ściganie tylko na wniosek

Ściganie tego występku następuje tylko na wniosek. Oznacza to, że adresat groźby musi złożyć stosowne zawiadomienie w tym zakresie organom ścigania (Policji, Prokuraturze), gdyż nie podejmą one działania z urzędu.  Należy mieć na uwadze, że groźby karalne obejmują również zapowiedź dokonania przestępstwa na szkodę osoby najbliższej jej adresata. W takim przypadku, do złożenia zawiadomienia uprawnione będą dwie osoby; adresat groźby, jak i jej osoba najbliższa.

 

   Zagrożenie karą

  Za dopuszczenie się groźby karalnej przewidziane są trzy kary; kara grzywny, kara ograniczenia wolności, oraz kara pozbawienia wolności do lat 2. Należy mieć na uwadze, że w większości sytuacji nie będzie miała zastosowania ta ostatnia. W praktyce, nie jest ona zbyt często spotykana przy karaniu za przestępstwo groźby karnej.

 

Aktualności

 

Zadzwoń do nas:

669 828 958

09 września 2023
PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE OSZUSTWO 286 KK Wbrew obiegowym opiniom, że „za długi nie idzie się
14 sierpnia 2023
Przekształcenie przedsiębiorcy, a sprawa cywilna Przedsiębiorca, który w trakcie procesu cywilnego przekształcił swoją działalność

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Aktualności

Jesteśmy najlepsi

KANCELARIA HRD LEGAL
UL. POTOCKA 35/U1, 01-631 WARSZAWA
TEL.
669 828 958
E-MAIL: KANCELARIA@KANCELARIAHRD.PL

©Kancelaria HRD Legal 2023
Polityka prywatności i cookies