09 września 2023
PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE OSZUSTWO 286 KK Wbrew obiegowym opiniom, że „za długi nie idzie się
14 sierpnia 2023
Przekształcenie przedsiębiorcy, a sprawa cywilna Przedsiębiorca, który w trakcie procesu cywilnego przekształcił swoją działalność
10 sierpnia 2023
Ile kosztuje sprawa w sądzie? Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Na wstępie należy zaznaczyć,
19 lipca 2023
LUSTRATOR SPÓŁDZIELNI Zważyszy na coraz większe zainteresowanie spółdzielnią, jako formą prowadzenia działalności gospodarczej,  zauważalne
16 czerwca 2023
CZYM JEST WEKSEL? Weksel to papier wartościowy, który służy do formalizowania zobowiązań pieniężnych. Jest
12 czerwca 2023
SPRZEDAŻ SPADKU Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że istnieje możliwość sprzedaży spadku. Spadkodawca
06 czerwca 2023
TESTAMENT PISEMNY WAŻNOŚĆ W Polsce testament  pisemny (odręczny) jest jednym z rodzajów testamentów, które
05 maja 2023
Złożenie PIT po terminie – co robić? 2 maja upłynął termin składania zeznań PIT
25 października 2020
Słownik pojęć prawnych - "F" jak Fałszywe zeznania

   Składanie fałszywych zeznań, złożenie fałszywego oświadczenia jako przestępstwo

 

   Składanie fałszywych zeznań jest czynem zabronionym, spenalizowanym w treści art. 233 kodeksu karnego. Jego popełnienie wiąże się z odpowiedzialnością karną:

 

   1. W przypadku złożenia nieprawdziwego zeznania, w toku postępowania sądowego lub innego postępowania prowadzonego na podstawie ustawy, jak również w przypadku zatajenia prawdy, ustawa przewiduje karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy, do 8 lat.

 

 Jeżeli, opisany wyżej czyn, dokonany został z obawy przed odpowiedzialnością karną, grożącą jemu samemu lub jego najbliższym, zagrożenie karą jest niższe i wynosi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

 

   Jednakże, w przypadku jeżeli składający fałszywe zeznanie, nie wiedział o przysługującym mu prawie odmowy składania zeznań, lub odmowie odpowiedzi na pytania, nie można pociągnąć takiej osoby do odpowiedzialności karnej.

 

   Należy pamiętać, że przestępstwo to popełnić może wyłącznie osoba zeznająca w charakterze świadka. Odpowiedzialności nie ponosi natomiast podejrzany, lub oskarżony, który składa wyjaśnienia, nawet jeżeli są one sprzeczne z prawdą.

 

Podobnie, nie podlega odpowiedzialności nieprawdziwe zeznanie w charakterze świadka, w przypadku gdy w tym samym postępowaniu, świadek miał następnie status podejrzanego, lub oskarżonego. W tej kwestii stanowisko zajął Sąd Najwyższy, w Wyroku z dnia 24 kwietnia 2007, w sprawie za sygn. akt IV KK 127/07; "Niedopuszczalne jest skazanie za przestępstwo określone w art. 233 § 1 KK, jeżeli oskarżony w postępowaniu karnym, w którym występował, złożył uprzednio w charakterze świadka fałszywe zeznania co do okoliczności związanych z zarzucanym mu czynem" (Legalis).

 

   W każdym przypadku, warunkiem odpowiedzialności sprawcy za składanie fałszywych zeznań jest uprzedzenie zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania lub odebranie, przez przyjmującego zeznanie, przyrzeczenia od składającego zeznania.

 

   2. Odpowiedzialności karnej podlega również osoba, która występując w charakterze biegłego, rzeczoznawcy lub tłumacza, przedstawia fałszywą opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym prowadzonym na podstawie ustawy. Karą za popełnienie czynu w tej formie, jest kara pozbawienia wolności od 1 do 10 lat.

 

 3. Złożenie fałszywego oświadczenia również może łączyć się z odpowiedzialnością karną za jego złożenie, jeżeli przepisy przewidują jego złożenie pod rygorem odpowiedzialności karnej.

 

   Przyjmuje się, że przestępstwo składania fałszywych zeznań (fałszywego oświadczenia) popełnić można jedynie umyślnie. Fałszywość zeznań (oświadczeń) musi być jednocześnie fałszywa obiektywnie, czyli faktycznie niezgodna z rzeczywistością, jak również subiektywnie (tj. sprawca musi mieć świadomość wskazywania nieprawdy)

 

Możliwość nadzwyczajnego złagodzenia kary lub odstąpienia od jej wymierzenia.

 

Kodeks karny przewiduje możliwość zastosowania nadzwyczajnego złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia jeżeli:

 

1. fałszywe zeznanie, opinia, ekspertyza lub tłumaczenie – dotyczy okoliczności, które nie miały znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy w toku, której została złożona

 

2.  sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie – zanim nastąpi rozstrzygnięcie sprawy, chociażby nieprawomocnie.

               

Aktualności

 

Zadzwoń do nas:

669 828 958

09 września 2023
PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE OSZUSTWO 286 KK Wbrew obiegowym opiniom, że „za długi nie idzie się
14 sierpnia 2023
Przekształcenie przedsiębiorcy, a sprawa cywilna Przedsiębiorca, który w trakcie procesu cywilnego przekształcił swoją działalność

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Aktualności

Jesteśmy najlepsi

KANCELARIA HRD LEGAL
UL. POTOCKA 35/U1, 01-631 WARSZAWA
TEL.
669 828 958
E-MAIL: KANCELARIA@KANCELARIAHRD.PL

©Kancelaria HRD Legal 2023
Polityka prywatności i cookies