09 września 2023
PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE OSZUSTWO 286 KK Wbrew obiegowym opiniom, że „za długi nie idzie się
14 sierpnia 2023
Przekształcenie przedsiębiorcy, a sprawa cywilna Przedsiębiorca, który w trakcie procesu cywilnego przekształcił swoją działalność
10 sierpnia 2023
Ile kosztuje sprawa w sądzie? Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Na wstępie należy zaznaczyć,
19 lipca 2023
LUSTRATOR SPÓŁDZIELNI Zważyszy na coraz większe zainteresowanie spółdzielnią, jako formą prowadzenia działalności gospodarczej,  zauważalne
16 czerwca 2023
CZYM JEST WEKSEL? Weksel to papier wartościowy, który służy do formalizowania zobowiązań pieniężnych. Jest
12 czerwca 2023
SPRZEDAŻ SPADKU Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że istnieje możliwość sprzedaży spadku. Spadkodawca
06 czerwca 2023
TESTAMENT PISEMNY WAŻNOŚĆ W Polsce testament  pisemny (odręczny) jest jednym z rodzajów testamentów, które
05 maja 2023
Złożenie PIT po terminie – co robić? 2 maja upłynął termin składania zeznań PIT
12 sierpnia 2020
Słownik pojęć prawnych - "B" jak BIEGŁY SĄDOWY

Biegły sądowy w sprawach cywilnych 

 

  Biegły sądowy to osoba, która posiada wiedzę, doświadczenie, oraz wiadomości w poszczególnych gałęziach nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności.


Biegłych sądowych  ustanawia przy sądzie okręgowym prezes tego sądu. Biegły przed objęciem funkcji składa wobec prezesa przyrzeczenie według następującej roty: "Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem przyrzekam uroczyście, że powierzone mi obowiązki biegłego sądowego wykonywać będę z całą sumiennością i bezstronnością".


   Co niezwykle istotne, biegły nie może odmówić wykonania należących do jego obowiązków w okręgu sądu okręgowego, przy którym został ustanowiony, zleconych przez sąd lub organ prowadzący postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych, z wyjątkiem wypadków określonych w przepisach regulujących postępowanie przed tymi organami. Naturalnie, Prezes sądu okręgowego może zwolnić biegłego z wykonywania obowiązków na jego prośbę, jak również jeżeli jeżeli biegły utracił warunki do pełnienia tej funkcji albo gdy zostanie stwierdzone, że w chwili ustanowienia warunkom tym nie odpowiadał i nadal im nie odpowiada. Przepisy przyznają prezesowi sądu okręgowego zwolnić z funkcji biegłego z innych ważnych powodów, w szczególności jeżeli nienależycie wykonuje on swoje czynności.


   Listy biegłych sądowych są dostępne dla zainteresowanych w sekretariatach sądowych. W szczególności listy te udostępnia się stronom, uczestnikom postępowania oraz organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych. 


KTO MOŻE ZOSTAĆ BIEGŁYM?


Biegłym może być ustanowiona osoba, która:
1. korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2. ukończyła 25 lat życia;
3. posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
4. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
5. wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.


Posiadanie wiadomości specjalnych powinno być wykazane dokumentami lub innymi dowodami. Ocena, czy posiadanie wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane, należy do prezesa sądu okręgowego.

 

W wypadkach wymagających wiadomości specjalnych sąd po wysłuchaniu wniosków stron co do liczby biegłych i ich wyboru może wezwać jednego lub kilku biegłych w celu zasięgnięcia ich opinii. Opinia biegłego jest niczym innym jak środkiem dowodowym (dowodem) w procedowanych przed sądem sprawach. 


    Orzecznictwo Sądu Najwyższego jednoznacznie wskazuje, że jako opinię biegłego można traktować jedynie opinię wykonaną na zlecenie sądu (lub organu w karnym postepowaniu przygotowawczym) w danej sprawie. Tym samym opinią biegłego nie jest opinia osoby, wpisanej na listę biegłych sądowych, ale sporządzona na polecenie strony, lub uczestnika postępowania. Należy o tym pamiętać decydując się na składanie tzw. „opinii prywatnych”. Tym samym, takie opinie traktowane są jako podtrzymanie stanowiska stron, zawierające dodatkową argumentację w zakresie wiadomości specjalnych.

 
    Pod pojęciem „wiadomości specjalnych” należy rozumieć wszelkie kwestie dotyczące specjalistycznej wiedzy w określonej dziedzinie. Przykładowo, typowymi przykładami spraw, w których najczęściej powołuje się biegłych są sprawy dotyczące wyceny nieruchomości (np. w postępowaniu egzekucyjnym), sprawy dotyczące błędów medycznych, sprawy dotyczące wad przedmiotów, czy chociażby w postępowaniach dotyczących wypadków komunikacyjnych.


   Zadaniem biegłego jest udzielenie sądowi informacji na temat przebiegu zdarzenia, wartości przedmiotów, stanu zdrowia osób itd. Katalog spraw w których można powołać biegłych, jest w zasadzie nieograniczony. 

Aktualności

 

Zadzwoń do nas:

669 828 958

09 września 2023
PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE OSZUSTWO 286 KK Wbrew obiegowym opiniom, że „za długi nie idzie się
14 sierpnia 2023
Przekształcenie przedsiębiorcy, a sprawa cywilna Przedsiębiorca, który w trakcie procesu cywilnego przekształcił swoją działalność

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Aktualności

Jesteśmy najlepsi

KANCELARIA HRD LEGAL
UL. POTOCKA 35/U1, 01-631 WARSZAWA
TEL.
669 828 958
E-MAIL: KANCELARIA@KANCELARIAHRD.PL

©Kancelaria HRD Legal 2023
Polityka prywatności i cookies