09 września 2023
PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE OSZUSTWO 286 KK Wbrew obiegowym opiniom, że „za długi nie idzie się
14 sierpnia 2023
Przekształcenie przedsiębiorcy, a sprawa cywilna Przedsiębiorca, który w trakcie procesu cywilnego przekształcił swoją działalność
10 sierpnia 2023
Ile kosztuje sprawa w sądzie? Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Na wstępie należy zaznaczyć,
19 lipca 2023
LUSTRATOR SPÓŁDZIELNI Zważyszy na coraz większe zainteresowanie spółdzielnią, jako formą prowadzenia działalności gospodarczej,  zauważalne
16 czerwca 2023
CZYM JEST WEKSEL? Weksel to papier wartościowy, który służy do formalizowania zobowiązań pieniężnych. Jest
12 czerwca 2023
SPRZEDAŻ SPADKU Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że istnieje możliwość sprzedaży spadku. Spadkodawca
06 czerwca 2023
TESTAMENT PISEMNY WAŻNOŚĆ W Polsce testament  pisemny (odręczny) jest jednym z rodzajów testamentów, które
05 maja 2023
Złożenie PIT po terminie – co robić? 2 maja upłynął termin składania zeznań PIT
17 marca 2020
Koronawirus - możliwość zmiany umowy w obliczu pandemii

           Z uwagi na bardzo dużą ilość zapytań odnośnie możliwości renegocjacji zawartych umów z uwagi na pandemię koronawirusa, zdecydowaliśmy się opublikować niniejszy wpis odpowiadający na podstawowe pytania w tym zakresie.

 

            Jedna z kardynalnych zasad prawa  cywilnego brzmi „pacta sunt servanda” – „umów należy dotrzymywać”. Przewidziano natomiast sytuacje, w których zasada ta, doznaje istotnych ograniczeń. Przepisem, który znajduje zastosowanie w tej sytuacji jest art. 357¹ kodeksu cywilnego (357¹ k.c.), którego treść mówi o możliwości zmiany umowy wobec zaistnienia nadzwyczajnej zmiany okoliczności. Zmiana taka jest znana również jako; klauzula nadzwyczajnej zmiany stosunków, lub powszechniej klauzula rebus sic stantibus.

 

Klauzula rebus sic stantibus - klauzula nadzwyczajnej zmiany stosunków

 

            W obliczu ostatnich wydarzeń, wiele osób zadaje sobie pytanie jaki wpływ, na zawarte umowy, będzie mieć obecna sytuacja związana z pandemią koronwirusa. W osi zainteresowania wielu osób jest powzięcie informacji w przedmiocie możliwości zmiany treści zawartych umów wobec spodziewanego spadku lub wręcz braku, spodziewanych przychodów. Problemy związane ze światową pandemią koronawirusa już teraz uderzyły w firmy z wielu branż. Najbardziej poszkodowanymi z pewnością, już w obecnym momencie, firmy zajmujące się wszelkimi usługami z którymi wiąże się bezpośredni kontakt z klientem, jak również te związane z branżą turystyczną, oraz gastronomiczną. Gospodarka to system naczyń połączonych w których problemy jednej branży, bardzo łatwo mogą przenosić się na inne.

 

            Wobec powyższego, zasadnym jest posiadanie wiedzy odnośnie możliwości renegocjowania zawartych wcześniej kontraktów i umów. Przepisem umożliwiającym to, w obliczu sytuacji takich, z jaką mamy do czynienia obecnie jest art. 357¹ kodeksu cywilnego, który brzmi następująco;

§ 1. Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę sąd może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierując się zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym

 

            Aby ułatwić zrozumienie sytuacji, w których zastosowanie ma wyżej wskazany przepis, najlepszym rozwiązaniem będzie, rozbicie krótkiej jego interpretacji, na kilka punktów:

 

1. Nadzwyczajna zmiana stosunków;

oznacza sytuację nadzwyczajną, niespodziewaną, wyjątkową, niespotykaną w normalnym obrocie gospodarczym. Co oczywiste, brak jest orzecznictwa dotyczącego pandemii. Natomiast, w doktrynie, zgodnie przyjmuje się, że sytuacje takie jak klęski żywiołowe, kryzysy gospodarczej, wojny, czy wreszcie epidemie, mieszczą się w dyspozycji tego przepisu. Szczególnie, że obecna sytuacja wiąże się z wprowadzeniem znaczących ograniczeń w zakresie przepływu ludności, wymiany handlowej i gospodarczej. Aktualne przykłady to zahamowanie ruchu turystycznego, brak możliwości otrzymania podzespołów, czy konkretnych produktów.

 

2. Czas;

 zmiana sytuacji powinna mieć charakter długotrwały, lub trwały. Nie jesteśmy w stanie, w obecnej sytuacji, przewidzieć jak długo trwać będzie pandemia. Natomiast z pewnością, mamy do czynienia z sytuacją, która nie przeminie w krótkim okresie czasu. Co więcej, skutki będą się rozciągać zapewne na następne miesiące, a w niektórych przypadkach, również lat.

 

3. Rażąca strata grożąca jednej ze stron;

pojęcie „rażącej straty” nie znajduje żadnej definicji. Przyjmuje się natomiast, że wobec nadzwyczajnej zmiany stosunków, dotyczy to sytuacji w której strata ta może być w wysokości ponadprzeciętnej, wyżej aniżeli normalne ryzyko działalności gospodarczej.

 

4. Nieprzewidywalność przy zawarciu umowy;

nieprzewidywalność wynika z samej istoty okoliczności, w których możemy mówić o „nadzwyczajnej zmianie stosunków”. W teorii można oczywiście zakładać, że mogą zdarzyć się tego rodzaje sytuacje, których jedna ze stron umowy mogła się spodziewać, a które będą spełniały przesłankę „nadzwyczajnej zmiany stosunków”.  Znaczenie ma tutaj w szczególności dochowanie należytej staranności. W kontekście bieżącej sytuacji, z pewnością nikomu nie sposób zarzucić jej niedochowania poprzez nieprzewidzenie światowej pandemii.

 

            Możliwe rozwiązania

1. Zmiana sposobu wykonania umowy;

może polegać chociażby na odroczeniu wykonania umowy, jej zawieszeniu, odroczeniu płatności, rozbiciu płatności na raty etc. Rozwiązań jest bardzo wiele, a konkretne możliwości uzależnione od charakteru umowy i treści świadczenia.

 

2. Zmiana wysokości świadczenia;

najbardziej oczywisty sposób zmiany umowy, który może polegać na obniżeniu świadczenia jednej ze stron. Zmiana wysokości może dotyczyć całego okresu obowiązywania umowy, jak również określonego okresu.

 

3. Rozwiązanie umowy;

najradykalniejsza forma, która wiąże się z zaprzestaniem obowiązywania stosunku pomiędzy stronami. Wszelkie obowiązki stron zatem wygasają.

           

Brak automatyzmu

Co niezwykle istotne, omawiamy przepis nie ma zastosowania automatycznego. Oznacza to, że chcąc z niego skorzystać, konieczna jest inicjatywa jednej ze stron umowy. Co do zasady, realizacja dyspozycji przepisu, realizowana jest w drodze powództwa sądowego wytoczonego przeciwko drugiej stronie. Wynika to z literalnej jego treści; „(…) sąd może po rozważeniu interesów stron”. Natomiast, nic nie stoi na przeszkodzie, by modyfikować treść umowy, zgodnie z treścią przepisu art. 357¹ k.c., na drodze polubownych negocjacji. Argumentacja, w której możemy się odwołać do treści klauzuli rebus sic stantibus, może być zatem niezwykle pomocna w negocjacjach z kontrahentami.

 

            Powództwo sądowe nie zawsze konieczne

 

            W przypadku braku możliwości dojścia do porozumienia z kontrahentem, zawsze pozostaje zatem droga sądowa. Należy jednak pamiętać by dokładnie sprawdzić wszystkie zapisy umowne. Często sama umowa pozwala na modyfikację, czy też rozwiązanie umowy, w przypadku zaistnienia pewnych przesłanek. Należy jednocześnie pamiętać na przyszłość by zawierać umowy, które będą zawierały stosowne zapisy chroniące nasze interesy w przypadku wystąpienia różnych, nieprzewidzianych okoliczności.

Aktualności

 

Zadzwoń do nas:

669 828 958

09 września 2023
PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE OSZUSTWO 286 KK Wbrew obiegowym opiniom, że „za długi nie idzie się
14 sierpnia 2023
Przekształcenie przedsiębiorcy, a sprawa cywilna Przedsiębiorca, który w trakcie procesu cywilnego przekształcił swoją działalność

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Aktualności

Jesteśmy najlepsi

KANCELARIA HRD LEGAL
UL. POTOCKA 35/U1, 01-631 WARSZAWA
TEL.
669 828 958
E-MAIL: KANCELARIA@KANCELARIAHRD.PL

©Kancelaria HRD Legal 2023
Polityka prywatności i cookies